DOŚWIADCZENIE

Konsultacje neurologiczne pacjentów dorosłych

Działalność leczniczą w zakresie neurologii prowadzę w Klinice Neurochirurgii i Neurologii, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy. Zajmuję się tam leczeniem chorych dorosłych ze wszystkimi schorzeniami neurologicznymi, wymagającymi diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych, Konsultacji neurologicznych udzielam w gabinetach w Bydgoszczy i Koronowie oraz online i telefonicznie. Podczas wizyty zbieram szczegółowy wywiad oraz przeprowadzam zindywidualizowane badanie neurologiczne. W trakcie wizyty jest również obecna asystentka medyczna, która zajmuje się kwestiami dokumentacji medycznej tak bym miał jak najwięcej czasu na rozmowę z pacjentem, badanie neurologiczne oraz szczegółowe wyjaśnienie problemu oraz strategii terapeutycznej.

Każdy pacjent otrzymuje również możliwość zdalnej opieki telefonicznej oraz online.

W szczególności pasjonuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów z:

  • zawrotami głowy(szczegółowa diagnostyka oraz różnicowanie zawrotów, m.in. zawroty pochodzenia móżdżkowego, sercowo-naczyniowego, błędnikowego np. położeniowe zawroty głowy – BPPV – manewry diagnostyczne, repozycyjne i uwalniające)
  • zespołami bólowymi głowy(terapia indywidualna, kwalifikacja do leczenia biologicznego przeciwciałami monoklonalnymi, kwalifikacja do odpowiedniej fizjoterapii)
  • zespołami bólowymi kręgosłupa(szczegółowe badanie neurologiczne oraz manualne, kwalifikacja do indywidualnej terapii farmakologicznej oraz odpowiedniej fizjoterapii)
  • padaczką(w tym padaczką lekooporną, oraz niewyjaśnionymi utratami przytomności)
  • chorobami naczyniowymi mózgu(tętniaki, zwężenia tętnic szyjnych i mózgowych, kwalifikacja do stentowania, malformacje naczyniowe, leczenie interwencyjne udarów mózgu w stanach natychmiastowych, stany poudarowe)

Stale poszerzam swoją wiedzę neurologiczną w zakresie diagnostyki i leczenia,uczestnicząc w licznych kursach i zjazdach specjalistów z Polski i zagranicy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Prowadzę badania naukowe, których celem jest „poszukiwanie nowych markerów biochemicznych i genetycznych chorób zwyrodnieniowych, głównieotępień w tym choroby Alzheimera, otępienia z ciałami Lewy’ego oraz otępienia naczyniopochodnego”.Ponadto w działalności naukowej zajmuję się analizą biostatystyczną wynikówbadań naukowych.Jestem doktorantem w Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy im. Antoniego Jurasza.

Publikacje:

Human brain closeup

Serdecznie zapraszam do kontaktu lub rezerwacji wizyty